Beredskapsbloggen

Våre fageksperter deler sine erfaringer rundt beredskap, risiko og krisehåndtering og de tiltakene du bør ta for å møte utfordringene.

Artikler skrevet av Jack Fischer Eriksen

Jack er direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Han brenner for forebygging av kriminalitet og samarbeid mellom næringsliv og myndighetene.

Hva treffer oss av kriminalitet i fremtiden?

Terror: Run hide and tell

Er risikoanalysen din tilpasset dagens kriminalitetsbilde?

Abonner på bloggen