Hva kan vi lære av en beredskapsøvelse ved skrivebordet?