Det holder ikke med én seier for å lykkes med beredskap

På Nord universitet går hundrevis av studenter opp til eksamen hver vinter og sommer. Noen av dem består og går videre til andre fag, andre er nødt til å ta emnet om igjen. Felles for dem alle er at de til slutt forlater skolebenken. Den luksusen har ikke vi som driver med beredskap. Vi går opp til eksamen hvert år, for vi vet at det ikke holder med en seier for å lykkes med krisehåndtering.

En kultur for beredskap

Beredskap er ikke en enkeltoppgave du kan krysse av som gjennomført etter én øvelse. Det er mer en mentalitet som preger alt arbeid virksomheten utfører. Det er en del av kulturen.

For å skape denne kulturen på universitetet begynte vi med å forenkle og tilpasse planverket til dagens struktur. Det som tidligere var lederteamet (strategisk) og kriseteamet (operativt), ble erstattet med én beredskapsledelse. Videre fokuserte vi på å bevisstgjøre de ulike rollene, som resulterte i mer trening av de ulike ressursgruppene våre.

Les mer: K-U-L-T-U-R for sikkerhet og beredskap

Vårt mål er at alle på universitetet skal bidra til forebyggende sikkerhet og vite hva de skal gjøre dersom noe skjer.

Dette må din beredskapsplan inneholde - last ned vår gratis guide til struktur  og innhold.

En ting om gangen

Da vi først begynte å jobbe med krisehåndtering, var resultatet sammenlignbart med strykkarakter. Det var ganske nedslående, men selv om vi var ivrige etter å snu det dårlige resultatet, var det viktig for oss at vi tok oss god tid og tok ett skritt av gangen.

Du trenger ikke være bekymret for å gjøre feil så lenge virksomheten jobber systematisk for å lykkes.

Finn de riktige verktøyene

I arbeidet vårt for å skape en beredskapskultur ble vi nødt til å utforme en ny stabsmetodikk. Måten vi tidligere hadde loggført uønskede hendelser var spesielt problematisk. I utgangspunktet logget vi ting så snart det var vedtatt, men det hersket stor usikkerhet blant loggførerne over hva som skulle logges, og når en oppgave var ansett som vedtatt.

Vi brukte tavler og tusjer, noe som var lite oversiktlig, og de ansatte følte aldri at de lyktes med arbeidet sitt. Vendepunktet kom da vi begynte å benytte møtemodulen i styringssystemet vårt for sikkerhet og beredskap.

Da klarte vi å strukturere møtene etter satt agenda. Alle kan nå se agendaen på storskjerm samtidig som loggerne noterer i sanntid. Det muliggjør for kollektiv korrigering og deling av oppgaver. Straks noen fraviker agendaen blir de irettesatt av gruppa. Slik ansvarliggjøres de ansatte, og de får myndighet til å jobbe på en effektiv måte.

Etter denne endringen fikk våre loggførere en helt annen hverdag, og engasjementet for beredskap økte. Riktige verktøy er derfor avgjørende for beredskapsarbeidet.

Vi går opp i eksamen i beredskap hvert år

Som nevnt ovenfor holder det ikke med én seier for å lykkes med beredskap. Derfor gjennomfører vi flere øvelser gjennom året, hvorav høydepunktet er «Øvingsuke», en fullskala samvirkeøvelse.

Øvelsen har ulikt tema hvert år. I 2017 var fokuset antiterror. Scenarioet var at en VIP ble tatt til gissel og terroristene forskanset seg på universitetet. Hovedmålet var å øve på sivil/militær samhandling.

Politikammeret deltok sammen med beredskapstroppen, bombegruppa, Den kongelige politieskorte, Troms og Nordland Sivilforsvarsdistrikt, Krisestøtteenheten og Hovedredningssentralen. Samtidig laget Journalistelevene våre reportasjer fra hendelsen, og IT- studentene ble involvert i det tekniske arbeidet. 

Jeg anser denne årlige øvelsen som vår eksamen innen beredskap, og jeg er overbevist om at kunnskapen vi tilegner oss gir nytteverdi også for de statlige instansene. Den eneste måten å bli bedre på er å øve og lære. Derfor streamer vi også hele øvelsen slik at andre aktører kan ta del i satsingen vår på sikkerhet og beredskap.  

Lykke til med beredskapsarbeidet.

Beredskapsøvelser - last ned gratis e-bok

Av Ketil Lagesen

Ketil jobber som sikkerhet- og beredskapsleder ved Nord universitet, har tidligere arbeidet operativt med sikkerhet og beredskap i brann og ambulansetjenesten, og har i mange år drevet med opplæring innen sikkerhet og beredskap. Han har sin utdanning innen samfunnssikkerhet og beredskap fra Høgskolen i Nordland/Nord universitet.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen