Krisehåndtering: Hva skjer etter at du har erkjent krisen?

I forrige artikkel i serien tok jeg for meg den initiale delen av krisehåndteringen. Nå skal vi se på hva som kjennetegner arbeidsfasen. Førstemøtet er altså avviklet, og man har en plan, konkrete fokusområder og arbeidinstrukser. Førstemøtet har fastsatt hvilke tiltak som er nødvendige for å få kontroll på den aktuelle hendelsen.

Ledelsen har altså erkjent at det er en krise. I de fleste tilfeller innebærer det at arbeidsforholdene er meget krevende: Mange har behov for informasjon, det er lite informasjon tilgjengelig og man har liten tid.

Med enkle grep kan møterommet bli beredskapsrom - last ned gratis e-bok her.

Det er ikke uvanlig at det råder et visst kaos, og det er derfor det er så vesentlig at de som skal håndtere krisen har en fastlagt prosess å forholde seg til.

One Voice Infografikk Kriseprosess Del 2

Åpne infografikken i pdf-format

Klikk her hvis du vil ha alle trinnene med kommentarer i ett bilde

Informasjonsflyt

Som jeg nevnte ovenfor, er gjerne den første fasen preget av informasjonsunderskudd. I tillegg er informasjonsflyten en akilleshæl. Mange interessenter er avhengig av å få korrekt og verifisert informasjon fortløpende; strategisk nivå i kriseorganisasjonen, operativt nivå, nødetater, myndigheter, eksterne fagressurser.

Dette er noen av dem som jobber direkte med å få kontroll på krisen. I tillegg vil offentligheten ha behov for informasjon, først og fremst pårørende, eiere og presse. Dette stiller store krav til strukturen i krisehåndteringsverktøyet.

Forutsigbar prosess

Prinsippene for proaktiv stabsmetodikk og en fastlagt prosess for krisehåndtering tilpasset virksomheten er helt vesentlig for å holde kontroll og jobbe i riktig retning. Det tilrettelagte planverket brukes i størst mulig grad, men man må også ha evne til å improvisere; det er ikke alt som kan forutsees i en beredskapsplan og som det dermed finnes tiltakskort på.

New call-to-action

 

Av Hein Gabrielsen

Hein er utdannent ved Universitetet i Stavanger med en erfaringsbasert mastergrad innenfor risikostyring og sikkerhetsledelse. Han har lang erfaring innenfor forebyggede sikkerhetstjeneste, beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Hein er opptatt av hele verdikjeden fra risikokartlegging og -analyser til beredskapsplanlegging, opplæring og øvelser og krisehåndtering, samt evaluering og læring i etterkant. Hein er seniorrådgiver i One World.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen