Slik kommer du raskt i gang med Risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) i virksomheten

 En risikoanalyse framstår som omfattende og uoverkommelig. Dessuten er det mange som har fått ansvaret for denne prosessen, men som ikke sitter på erfaring og kompetanse og har gjort slike risikoanalyser tidligere. For å lette arbeidet og senke terskelen for å gå i gang har vi har laget en guide som gir deg starthjelp, struktur og tips til prosess.

Konsekvensene av en uønsket hendelse kan være skade på liv og helse, materielle tap, skade på miljøet og økonomiske tap En ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) er helt nødvendig som et grunnlag for å vurdere hvor utsatt dere er for slike hendelser. Men en ROS-analyse er fagarbeid som kan gå riktig galt om man ikke vet hva man holder på med.

En oversiktlig metode for å kartlegge risikoer knyttet til virksomheten din. Last ned vår gratis e-bok her.

Mange har stått i skvisen mellom hva man burde gjøre og hva man har ressurser til å gjøre, og latt være å ta tak i dette fordi man for eksempel føler at man ikke har tilstrekkelig kompetanse. Mange virksomheter heller ikke økonomiske midler til å leie inn ekspertisen. Jeg møter også beredskapsfaglig ansvarlige som ikke kjenner seg trygge på prosessen med ROS.

Uansett om du benytter eksterne krefter eller løser det internt, krever dette arbeidet at folk i organisasjonen er involvert. Det er det flere gode grunner til:

 • De kjenner virksomheten, dens virkeområde og mål
 • De har sannsynligvis kjennskap til risikoer og tidligere hendelser
 • De har gode forutsetninger for å forestille seg konsekvensene av alvorlige hendelser
 • Organisasjonen øker bevisstheten rundt risiko gjennom dette arbeidet. Et risikoreduserende tiltak i seg selv.

 
I dette innlegget skriver Nina Tranø om det at det må bygges en kultur for beredskap og sikkerhet gjennom at alle i organisasjonen har ansvar for dette på sitt nivå.

Denne guiden er en hjelp til deg som synes det er vanskelig å komme i gang eller som har gått deg vill allerede i starten. Vi tar for oss de grunnleggende trinnene i en risikovurdering, og du får en retning og konkrete oppgaver du kan starte på med en gang. Vi viser deg også hvordan du skal dokumentere arbeidet og gir deg en forståelig og håndterlig struktur å jobbe etter.

Vi bruker en tenkt hendelse til å forklare de ulike trinnene i prosessen. Samtidig viser vi på et enkelt skjema hvordan du kan samle vesentlig informasjon om hendelsen i en oversiktlig struktur. Du lager dine egne, tilpassede varianter av disse tabellene, men følger prinsippene fra guiden.

Så hvem er den typiske brukeren av denne guiden? Vi ekskluderer ingen, men gitt guidens form og oppbygning, er det noen rollebeskrivelser den er bedre egnet for enn andre:

 • Du som har beredskapsfaglig bakgrunn, men har dette ansvaret alene i din organisasjon og kanskje har jobbet på eksisterende ROS-analyser i andre stillinger.
 • Du som er beredskapsansvarlig i en ikke spesielt risikoeksponert virksomhet
 • HMS-ansvarlige i mindre organisasjoner
 • Beredskapsansvarlige i små og mellomstore organisasjoner

Hvem er denne guiden ikke ment for?

 • Store organisasjoner. Der har man denne kompetansen, eller leier den inn.
 • Risikoeksponert virksomhet
 • Organisasjoner med et spesielt samfunnsoppdrag
 • Enkelte virksomheter, sektorer eller bransjer har egne særkrav eller standarder som skal følges, og vår presentasjon her tar ikke høyde for dette. Eksempelvis er kommunene pålagt gjennom Forskrift om kommunal beredskapsplikt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser i henhold til fastsatte krav. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), vår norske fagmyndighet på området, har utarbeidet Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Dette er rammer og retningslinjer vi anbefaler at følges, og således er vår presentasjon noe mer overordnet.

Gitt at dette fagfeltet er fylt med høyt utdannete og kompetente eksperter, er det ikke denne guidens mål å være en komplett veiviser for ROS-analyse. Den er derimot en lettlest og praktisk orientert guide som viser veien gjennom en grunnleggende prosess for å avdekke risikoer og trusler virksomhetene kan bli eksponert for.

Bruk den gjerne som en starthjelp og bruk den til å involvere organisasjonen, høyne bevisstheten og få ledelsen på laget. Det siste momentet er ikke minst viktig. Sørg for å ha ledelsens forståelse for hvorfor dere gjør dette viktige arbeidet, og bli enig om omfang og output. Hva skal dere levere når arbeidet er over, og hva kreves av videre oppfølging.

Mitt håp er at guiden kan bidra til at flere tar fatt på det viktige arbeidet med en ROS-analyse. Enhver virksomhet trenger den, noen er lovpålagt å ha den. Husk at en ROS-analyse er grunnlaget for alt beredskaps- og sikkerhetsarbeid. Uten denne blir alt annet kun gjetting.

Last ned Starthjelp for å Komme i Gang med Risikovurdering her.

Lykke til!

 Kom i gang med risikovurdering - last ned gratis e-bok

Av Eivind Moen

Eivind er avdelingsleder for enheten som ivaretar prosjektbistand og kundeleveranser, og medlem av ledergruppen i One Voice. Han har sin utdanning fra Luftkrigsskolen, NTNU og Handelshøyskolen BI. Han har jobbet både med krisehåndtering og beredskap, og med prosjekt- og kvalitetsledelse. Eivind har skrevet mye av opplæringsmateriellet i One Voice.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen